Τα ΕΝ ΔΗΜΩ... ΕΝ ΟΙΚΩ - Τοπικά

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και του…
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πρόεδρος της Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξάνδρειας κ. Κώστας Ναλμπάντης αισθάνεται την…
Δημοσιεύτηκε η αριθμ. 1400/ΓΔ4/9-1-2017 (ΦΕΚ 6, τ.β΄) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην οποία…
Στην Αλεξάνδρεια στο κτίριο του Νομικού προσώπου, σήμερα 11 Ιανουάριου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00…
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπ’ όψιν: Τις διατάξεις του άρθρου 94, παράγρ. 4, περίπτ. 27 του…
Σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου βρίσκεται η ρίψη αλατιού αρχικά με αλατιέρες…
Ανακοινώνεται ότι εξαιτίας της χιονόπτωσης - παγετού, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ενότητας Ημαθίας…
Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου ΟΠΑΚΟΜ κ. Παντόπουλου όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλεξάνδρειας θα…