Τα ΕΝ ΔΗΜΩ... ΕΝ ΟΙΚΩ - Τοπικά

Στην Αλεξάνδρεια στο κτίριο του Νομικού προσώπου, σήμερα 11 Ιανουάριου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00…
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας έχοντας υπ’ όψιν: Τις διατάξεις του άρθρου 94, παράγρ. 4, περίπτ. 27 του…
Σε εξέλιξη από το πρωί της Τετάρτης 11 Ιανουαρίου βρίσκεται η ρίψη αλατιού αρχικά με αλατιέρες…
Ανακοινώνεται ότι εξαιτίας της χιονόπτωσης - παγετού, η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Ενότητας Ημαθίας…
Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου ΟΠΑΚΟΜ κ. Παντόπουλου όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλεξάνδρειας θα…
Τα μέλη της σχολικής κοινότητας – μαθητές, διδακτικό προσωπικό και ο διευθυντής - του Γενικού Λυκείου…
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Επί ποδός η Π.Υ. Αλεξάνδρειας σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω δυσμενών καιρικών…